Bromölla Kommun

Humlescenen

 Humlescenen i Humleskolan stod klar 2001 och erbjuder goda möjligheter för föreställningar, konserter, föreläsningar och andra större evenemang. Lokalen kan hyras av föreningar, organisationer och företag samt kommunala förvaltningar.

Förutom salongen med scen finns tillgång till loger med dusch, foajé med serverings-kiosk samt inlastningsentré i markplan. Vaktmästare är alltid i tjänst när lokalen är uthyrd. Detta ingår i priset.

Vaktmästarpersonal kan inför föreställningen bistå med enklare service när det gäller ljud och ljus, men ej ansvara för tekniken under föreställningen. När mer avancerad teknik önskas är det hyresgästens ansvar att ordna och bekosta kompetent ljus- och ljudpersonal. Observera att endast tjänstgörande vaktmästare och behörig ljus- och ljudtekniker får handha utrustningen.

Mindre parkering finns vid Humleskolan. Parkeringsplats finns dessutom vid Tianshallen, Brogården, Simhallen, Kyrkogårdskapellet och Kyrkvägen.

Sidan senast uppdaterad: den 7 oktober 2009
Kontakt

Informationskontoret
0456-82 22 21
Skicka e-post

Humlescenen, Humleskolan
Tians väg 75
295 35 Bromölla

Bromölla kommun | Besöksadress Storgatan 48 | Postadress Box 18, 295 21 Bromölla | Tel 0456-82 20 00 (vx) | 
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se